Int-service zajmuje siê mechanik± samochodow± wszystkich marek samochodów osobowych oraz dostawczych.
Ponadto wykonuje naprawy zwi±zane z elektryk± i elektronik± samochodow±, us³ugi wulkanizacyjne oraz serwis klimatyzacji samochodowej.


int-service
Mechanika samochodowa
Mechanika pojazdowa, naprawy, czê¶ci samochodowe.
Elektronika samochodowa
Pe³ny serwis elektroniki samochodowej
Wulkanizacja
Wymiana opon, wywa¿anie kó³ ...
Serwis klimatyzacji
Pe³ny serwis klimatyzacji samochodowej ...
20.11.2010
Przygotuj swój samochód do zimy w INT-SERVICE!
Kompleksowa kontrola silnika oraz us³ugi wulkanizacjne.
12.10.2010
Int-service wykonuje już kompleksowe naprawy zwiazane z klimatyzacj±